Batık Tırnak Bakımı

Batık tırnak bakımı yapılırken öncelikle hastanın tırnak yatakları kontrol edilir. Batık ağrısı şikâyeti farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Ayakkabı içinde uzun süre kalan ayakların terleme ile birlikte tırnak yataklarında keratin dokusunun birikmesi söz konusu olabilir. Tırnak yataklarında biriken keratin tabakası, tırnağın kenarlardan baskı almasına sebep olabilir ve sonuç olarak batık ağrısı ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda klasik medikal ayak bakımı ile tırnak yataklarına biriken ölü dokular temizlenerek baskının azaltılması ve batık ağrısının giderilmesi ile çözüme ulaşılabilir.

Yine bazı batık ağrıları, tırnak yatağında, tırnağın kenarlarının altında, baskıdan kaynaklanan tırnak altı nasırı oluşumuna bağlı olarak görülebilir. Bu durum, tırnak yatağının fazladan baskı almasına bağlı olarak, ayağın diğer bölgelerinde oluşan nasırlara benzer bir durumdur. Baskının ortadan kaldırılmasına bağlı olarak batık ağrısı da sonlanır. Tırnak altı nasırının (Subungual clavi) mekanik temizliği yapılır ve tekrar oluşumunun engellenmesi için baskı ve sürtünme koruyucu bir destek malzemesi kullanılır.

Bunların dışında, yapısal olarak tırnak plağının kenarlarının tırnak kenarındaki dokulara ya da tırnak yatağına batarak yabancı bir cisim gibi algılanması ve buna bağlı olarak bu bölgelerde enfeksiyon oluşumuna yol açması sonucu gerçek tırnak batması olarak tanımlayabileceğimiz soruna yol açar. En sık oluşma sebebi yanlış tırnak kesimidir. Ucu sivri ve burun yüksekliği az olan ayakkabılar, zorunlu iş güvenliği ayakkabıları, çok dar çoraplar, bazı yapılan sporlar, genetik yatkınlıklar gibi farklı etkenler de tırnak batıklarına neden olur. Batık tırnak (Unguis Incarnatus), tırnak bölgesinde görülen belirtilere bağlı olarak hafif batıklar, orta dereceli batıklar ve şiddetli-ilerlemiş batıklar olarak gruplandırılabilir. İlerlemiş tırnak batıklarında enfeksiyonun yoğunluğuna bağlı olarak granülasyon dokusu oluşmuştur ve öncelikle pansuman yapılarak bu dokunun iyileşmesi ve doktor kontrolü gerekir. Batık tırnak podolojik uygulamalarında tampon sistemleri, tel sistemleri, yapıştırma (Bant) sistemleri ve karma sistemler kullanılmaktadır. Bazı tırnaklarda da tırnak yüzeyinde yapılan oluklama işlemi ile tırnak plağının anatomik olarak kenarlardan tırnak yatağına baskısı engellenerek batık ağrısı azaltılabilir. Hangi sistemin kullanılması gerektiği ve başarıya ulaşılacağı tırnak kontrolleri yapıldıktan sonra, batığın durumu, lokasyonu, tırnak yatağının durumu, tırnağın anatomik yapısı gibi pek çok etken göz önünde bulundurularak karar verilir. Batık tırnak tedavisinde kullanılan 3 parçalı teller, diş hekimlerinin ortodonti tedavisinde kullandıkları titanyum telin aynısıdır. Buradaki amaç; tırnağın iki kenarına küçük çengel uçlarla tutturulan telin tırnak ortasında ara bir tel yardımı ile sıkıştırılarak tırnak kenarlarının askıya alınması şeklinde olur. Uygulama sırasında, tırnağın gereğinden fazla kaldırılması halinde tırnak altına sıvı sızıntısı olabilir. Bu durum tırnakta kalınlaşmaya sebep olur. Tel ile askıya alma işleminden sonra ara telin üzeri özel bir jel ile kapatılır. Bu işlem, telin sabitlenmesini sağlayarak çorap ya da ayakkabıya takılmasını önler. 3 parçalı tel uygulaması (batığın oluştuğu noktaya bağlı olarak), 2-3 aylık periyotlarla ara telin çıkarılıp ana telin daha geriye alınması ve yeni bir ara tel takılması şeklinde batık problemi iyileşinceye kadar devam ettirilir. Yapılan bu uygulama kişinin sosyal hayatından uzak kalmasına neden olmaz. Uygulamanın hemen ardından ayakkabı giyilebilir, spor yapılabilir.

Batık tırnak tedavisinde kullanılan bir diğer yöntem yapıştırma sistem olan bant sistemidir. Kullanılacak olan bantın özellikleri tırnak plağının anatomik özelliklerine göre seçilir. Tırnak yüzeyine yatay olarak yapıştırılan bant, tırnak uzamasına bağlı olarak ve batığın iyileşmesi gerçekleşince çıkarılır. Bantlar tek kullanımlıktır. Yüksekliğe neden olmadıkları, çocuklara da kolaylıkla uygulanabildikleri için hastanın özellikleri ve günlük hayat alışkanlıklarına göre tercih edilebilirler.